Deutsch Persisch Wörterbuch - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Begriff hier eingeben!
Tips
#2413

Anonym on 31 Aug 2020
Das gibt's doch nicht

0این اصطلاح به چه معناست؟
آیا این معنی را میده:این غیرممکن است
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف | بازگشت به فهرست پرسش ها

2 پاسخ


#1499
Anonym on 07 Jan 2021

0
ابراز تعجب!مثل نه بابا!!!
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

#1500
Anonym on 12 Feb 2021

0
من نمی تونم اینو باور کنم!!
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

پاسخ من برای این سوال

B I S نوشتن راست به چپ
با ثبت نام و ورود به سایت دیگر نیازی به سیستم تطبیق کد امنیتی نیست و میتوانید هر زمانی پرسش، پاسخ و یا همکاری خود را ویرایش کنید.

سیستم تطبیق کد امنیتی*
مقدار کد:
Reload Image
شرایط استفاده از سایت را خوانده‌ام و آن را قبول دارم.
✘ ببند
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Deudic.com